Fakty i daty

 

koniec X lub początek XI wieku

powstaje gród obronny nad Wartą


1136 

pierwsza wzmianka historyczna o Śremie w bulli papieża Innocentego II
 

1253

książęta Bolesław Pobożny i Przemysław I nadają Śremowi prawa miejskie
 

1260-1270

Przybycie do Śremu i rozpoczęcie działalności zakonu Franciszkanów
 

1293

Śrem staje się siedzibą archidiakonatu - wyższej jednostki administracji kościelnej
 

1393

ponowna lokacja miasta na wyspie Kobylec, rozpoczęcie budowy kościoła farnego
 

1410 - 1416 

Przybycie króla Władysława Jagiełły do Śremu, aby zobaczyć w Nochowie "jak ziemia sama garnki rodzi"
 

1424

król Władysław Jagiełło wydaje pozwolenie na budowę mostu na Warcie
 

1609

działalność braci Barskich
 

1610

rozpoczęcie budowy obecnego kościoła pw. Ducha Świętego
 

1635

powstaje bractwo strzeleckie zwane Kurkowym
 

1635

zaraza ("czarna śmierć") dziesiątkuje ludność miasta
 

1656

podczas wojny polsko-szwedzkiej Śrem pustoszą Brandenburczycy

 

1736

wielka powódź, która dotknęła niemal całe miasto

 

1791

Józef Wybicki, twórca hymnu polskiego, przyjmuje honorowe obywatelstwo Śremu

 

1793

w wyniku drugiego rozbioru Polski wcielony do Prus Śrem staje się siedzibą powiatu

 

1802

pierwszy spław drewna Wartą do Berlina
 

1807

na osiem lat miasto staje się częścią utworzonego przez Napoleona Księstwa Warszawskiego

 

1848

Wiosna Ludów, w Śremie działa lazaret powstańczy prowadzony przez E. Sczaniecką i dr.T. Mateckiego

 

1874

ksiądz Piotr Wawrzyniak zostaje dyrektorem Banku Ludowego

 

1885

rusza pierwszy pociąg do Czempinia
 

1907

Rozpoczęcie budowy miejskiej sieci wodociągowej
 

1908 - 1909

Budowa wieży wodociągowej


1918

Powstanie Wielkopolskie - śremianie walczą m.in. pod Zbąszyniem, Lesznem i Rawiczem
 

1932

otwarcie Szkoły Podoficerskiej dla Małoletnich nr 2
 

1939

do miasta wkraczają hitlerowcy: odbywają się publiczne egzekucje

 

1945

koniec okupacji niemieckiej; w styczniu miasto zajmują oddziały I Frontu Białoruskiego

 

1964 - 1975

powstanie dużego osiedla mieszkaniowego "Jeziorany"

 

1968

zostaje uruchomiona Odlewnia Żeliwa Szarego

 

1990

reaktywowanie samorządu lokalnego

 

1999

Śrem zostaje miastem powiatowym

 

2000

powstanie w Śremie oddziału zamiejscowego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 

2003

obchody 750-lecia lokacji miasta

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę