Edukacyjna (R)ewolucja w Szkołach Podstawowych w Gminie Śrem


pasek-gora.jpg

Gmina Śrem w partnerstwie
z Leader School Dorota Przybecka, Robert Jurecki s.c.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn.: „Edukacyjna (R)ewolucja w Szkołach Podstawowych w Gminie Śrem”.

Cele realizacji projektu:
 
1. Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 8 szkół podstawowych z terenu gminy Śrem poprzez realizację projektu edukacyjnego rozwijającego kompetencje kluczowe, właściwe postawy i umiejętności na rynku pracy oraz redukującego niedobory społeczno – emocjonalne.
2. Podniesienie kompetencji zawodowych wśród nauczycieli.
3. Doposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach.
 
Planowane efekty:
 
1. W wyniku realizacji projektu wśród 413 uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami  nastąpi podniesienie ich wiedzyi kompetencji.
2. Nastąpi podniesienie kompetencji nauczycieli.
3. Doposażone zostanie 8 szkół podstawowych z terenu gminy Śrem w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych oraz w pomoce dydaktyczne i sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 
 
Wartość projektu: 972.208,05 zł
 
Dofinansowanie z UE: 826.376,84 zł

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę