Poprawa warunków dydaktycznych, podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów klas IV – VI szkoły p


EFS_Samorzad_kolor.jpg

Gmina Śrem realizuje projekt pn.:
„Poprawa warunków dydaktycznych,
podniesienie kompetencji nauczycieli
i uczniów klas IV – VI
szkoły podstawowej ZSPiG w Dąbrowie”
dofinansowany z Funduszy Unijnych.

 
Cel projektu: 
Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej ZSPiG w Dąbrowie poprzez realizację projektu zintegrowanego, zmierzającego do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów, uwzględniającego wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia oraz wsparcie na rzecz nauczycieli.

Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu szkoła zostanie doposażona w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych oraz w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto nastąpi podniesienie wiedzy i kompetencji nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej ZSPiG w Dąbrowie.

Okres realizacji projektu: 02.07.2018 – 30.06.2019

Wartość projektu:  147.830,66 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  140.439,12 PLN

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę