Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie


EFRR_Samorzad_kolor.jpg

Gmina Śrem realizuje projekt pn.:
„Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie”
dofinansowany z Funduszy Unijnych.

 
Cel projektu:
  1. Poprawa warunków infrastrukturalnych,
  2. Wyrównywanie szans edukacyjnych,
  3. Poprawa dostępności do placówki dla dzieci z niepełnosprawnością,
  4. Zwiększenie dostępności edukacji,
  5. Poprawa warunków kształcenia,
  6. Poprawa jakości życia mieszkańców gminy
  7. Poprawa sytuacji społeczno – gospodarczej gminy.

Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu powstanie bardziej przestronny obiekt umożliwiający edukację na odpowiednim poziomie wszystkim dzieciom. Potrzeba realizacji projektu przedmiotowego wynika ze wzrostu w ostatnich latach liczby dzieci uczących się w szkole w Dąbrowie.


Wartość projektu:  1.489.308,08  PLN
 
Wkład Funduszy Europejskich:  1.265.911,85 PLN

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę