TIK w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem


EFRR_Samorzad_kolor.jpg

Gmina Śrem realizuje projekt
pn.: „TIK w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem."

 
Cel projektu:
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Śrem oraz uruchomienie i upowszechnienie elektronicznych usług publicznych
  
 
Wartość projektu:  666.660,00 PLN
 
Wkład Funduszy Europejskich:  566.661,00 PLN

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę