Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie


EFRR_Samorzad_kolor.jpg

Gmina Śrem realizuje projekt
pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie”
dofinansowany z Funduszy Unijnych..

 
Cel projektu:
 1. Zapewnienie odpowiedniej izolacyjności przegród,
 2. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i kosztów eksploatacji budynku,
 3. Poprawa efektywności systemu grzewczego i efektywności energetycznej,
 4. Redukcja poziomu emisji CO2 i pyłu PM10,
 5. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego i życia mieszkańców.

Planowane efekty:
 1. Oszczędność energii elektrycznej i cieplnej,
 2. Produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej,
 3. Zmniejszenie kosztów utrzymania budynku.
 4. Poprawa estetyki budynku.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace:
 1. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku, stropodachu i dachu,
 2. Wymieniana okien i drzwi,
 3. Modernizacja instalacji c.o.,
 4. Modernizacja oświetlenia,
 5. Montaż paneli fotowoltaicznych. 

Wartość projektu:  4.691.629,58 PLN
 
Wkład Funduszy Europejskich:  3.545.067,17 PLN

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę