Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie


EFRR_Samorzad_kolor.jpg

Gmina Śrem realizuje projekt
pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Nochowie”
dofinansowany z Funduszy Unijnych.

 
Cel projektu:
  1. Zapewnienie odpowiedniej izolacyjności przegród,
  2. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i kosztów eksploatacji budynku,
  3. Poprawa efektywności systemu grzewczego i efektywności energetycznej,
  4. Redukcja poziomu emisji CO2 i pyłu PM10,
  5. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego i życia mieszkańców.
 
Planowane efekty:
  1. Oszczędność energii elektrycznej i cieplnej,
  2. Produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej,
  3. Zmniejszenie kosztów utrzymania budynku.
  4. Poprawa estetyki budynku.
 
Wartość projektu:  2.434.030,83 PLN
 
Wkład Funduszy Europejskich:  2.068.926,20 PLN

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę