Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie


EFRR_Samorzad_kolor.jpg

Gmina Śrem realizuje projekt pn.:
„Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie”
dofinansowany z Funduszy Unijnych.

 
Cel projektu:
Celem projektu jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie Gminy Śrem poprzez realizację inwestycji funkcjonalnych obejmujących inwestycję w elementy drogowe, montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego i parkingów, pozwalających na utworzenie zintegrowanych węzłów przesiadkowych, a także poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej zachęcającej do korzystania z transportu publicznego.

 
Planowane efekty:

1. Spadek emisji gazów cieplarnianych,
2. Zwiększenie udziału transportu publicznego,
3. Zmniejszenie natężenia ruchu i remontów,
4. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace przy Starym Rynku oraz przy dworcu PKS:
1. Budowa parkingów dla samochodów osobowych,
2. Budowa parkingu dla rowerów,
3. Przebudowa dróg dojazdowych,
4. Zagospodarowanie terenu (mała architektura i zieleń),
5. Budowa monitoringu i oświetlenia efektywnego energetycznie,
Realizowane będą również działania informacyjno - promocyjne zachęcające do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności.


Wartość projektu:  5.288.502,05 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  4.495.226,73 PLN

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę