Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowisko


EFRR_Samorzad_kolor.jpg

Muzuem Śremskie realizuje projekt
pn.: „Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej".

 
Cel projektu:

Inwestycji jest przyczynienie się do promocji kultury oraz wspieranie instytucji kultury, co wpłynie na wzrost udziału mieszkańców w życiu kulturalnym miasta. Realizacja projektu wpłynie znacząco na poprawę dostępności do szeroko pojętej oferty kulturalno-społecznej, a ponadto spowoduje Wzrost znaczenia miejscowości w skali regionu.


Planowane efekty:
1.Unowocześnienie muzeum i jego dynamiczny 
2.Rozwój rozwój oferty muzeum oraz unowocześnienie jej przez wykorzystanie multimediów, 
3.Rozwój oferty kulturalnej Śremu oraz wzrost atrakcyjności miasta, 
4.Pośrednio podniesienie atrakcyjności gospodarczej, inwestycyjnej i turystycznej Śremu oraz całego regionu,
5.Zachowanie i wyeksponowanie potencjału kulturowego Wielkopolski, 
6.Pozytywny wpływ na kształtowanie świadomości i potrzeby uczestnictwa w kulturze, 
7.Prezentacja postaw aktywnych i zaangażowanych w kształtowanie własnego środowiska – budowanie społeczeństwa obywatelskiego.  
 
Wartość projektu:  7.885.671,66 PLN
 
Wkład Funduszy Europejskich:  6.683.587,89  PLN

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę