Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020


EFS_Samorzad_kolora.jpg

Informacje dotyczące realizacji projektów przy udziale Funduszy Unijnych

w gminie Śrem

 
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo-rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina

Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo-rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina

Informacje bieżące

Informacje bieżące

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie

Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej

Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie

TIK w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem

TIK w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie

Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie

Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie

Poprawa warunków dydaktycznych, podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej ZSPiG w Dąbrowie

Poprawa warunków dydaktycznych, podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej ZSPiG w Dąbrowie

Edukacyjna (R)ewolucja w Szkołach Podstawowych w Gminie Śrem

Edukacyjna (R)ewolucja w Szkołach Podstawowych w Gminie Śrem


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę