Sołectwa

ADRES:

Szymanowo, ul. Jeziorna 8

TELEFON:

2812012 888546311

Sołtys: Tadeusz Marciniak

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę