Narkotyki? To mnie nie kręci!


W 2015 roku gmina Śrem po raz trzeci włączyła się w kampanię profilaktyczną pn. „Narkotyki? To mnie nie kręci!”. Materiały kampanii skierowane są do młodzieży oraz rodziców.
Kampania opiera się na strategii informacyjnej w ramach szeroko rozumianej profilaktyki, której celem jest dostarczenie rzetelnych i adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i umożliwienie dokonywania racjonalnych wyborów. U podstaw tej strategii leży przekonanie, że ludzie, zwłaszcza młodzi, zachowują się ryzykownie, ponieważ zbyt mało wiedzą o mechanizmach i następstwach takich zachowań. Drugą wykorzystywaną strategią działania jest strategia edukacyjna mająca pomóc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych. Opiera się ona na przekonaniu, że ludzie, nawet dysponujący odpowiednią wiedzą, podejmują zachowania ryzykowne z powodu braku umiejętności niezbędnych w życiu społecznym.
Strategia kampanii ma także na celu dostarczenie informacji o: 
  • skali zjawiska używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych przez młodzież w Polsce,
  • potencjalnych skutkach tych zachowań,
  • konsekwencjach zdrowotnych, prawnych i społecznych zażywania narkotyków.

nie-mow.jpg

 
Realizacje programu

Realizacje programu


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę