Numery kont bankowych

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Spółdzielczego Banku Ludowego w siedzibie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego w Śremie w banku:


Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka
ul. Ks.P. Wawrzyniaka 3
63 - 100 Śrem
Nr rachunku: 57 9084 0003 2102 0013 0521 0013

 
Dla Państwa:
 • udzielimy informacji o sposobie i trybie załatwiania spraw w Urzędzie 
 • przyjmiemy każdą korespondencję 
 • udostępnimy wzory wniosków 
 • udostępnimy przepisy prawa miejscowego i inne akty prawne 
 • podejmiemy czynności interwencyjne 
 • udzielimy porad w sprawach mieszkaniowych 
 • udostępnimy specyfikację przetargową 

W Zespole Obsługi Klienta uzyskają Państwo:
 • pozwolenie na działalność gospodarczą 
 • zezwolenie na wykonywanie krajowego drogowego transportu osób
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 
 • różnego rodzaju zaświadczenia i decyzje wydawane przez Urząd Miejski w Śremie

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę