Lokalizacja Pionów Urzędu Miejskiego w Śremie


PION ADMINISTRACYJNO ORGANIZACYJNY
Sekretarz gminy parter 06
Zespół Obsługi Klienta  parter 01
Zespół Obsługi Kancelaryjnej i Sekretariatu parter 05
Zespół Kadr i Administracji parter 06
Archiwista  parter 06
Sekretariat 1 piętro 11
Zespół Obsługi Rady 3 piętro 31
     
PION EDUKACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH
Naczelnik parter 02
Zespół Edukacji  parter 02
Zespół Usług Społecznych parter 03
Stanowisko Kultury,  Sportu i Turystyki  parter 03
     
PION OBSŁUGI INWESTORÓW
I INFORMATYZACJI
Zespół Obsługi Inwestorów i Komunikacji Społecznej 1 piętro 16
Zespół Informatyzacji, Obsługi Informatycznej i Wdrożeń parter 05
     
PION ZARZĄDZANIA FINANSAMI GMINY
Skarbnik 1 piętro 14
Zespół Podatków i Opłat Lokalnych 1 piętro 13
Zespół Egzekucji Administracyjnej i Pomocy Publicznej 1 piętro 13, 15
Zespół Budżetu i Analiz Ekonomicznych 1 piętro 14
Zespół Planowania i Księgowości Budżetowej 1 piętro 14, 15
     
BIURO PRAWNE
Koordynator 2 piętro 27
Biuro Prawne 2 piętro 27
PION ROLNICTWA
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Naczelnik 2 piętro 22
Zespół Zieleni, Oczyszczania i Urządzeń Komunalnych 2 piętro 21
Zespół Gospodarowania Odpadami i Nadzoru Właścicielskiego 2 piętro 21
Zespół Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych 2 piętro 23
Stanowisko Obsługi Sołectw 2 piętro 23
     
PION SKARBU GMINY
Naczelnik 2 piętro 25
Zespół Postępowań Administracyjnych  2 piętro 25
Zespół Gospodarki Nieruchomościami 2 piętro 25,26
Zespół Ewidencji i Obsługi Majątku  2 piętro 26
     
PION ROZWOJU I INFRASTRUKTURY
Naczelnik 3 piętro 35
Zespół Drogowy 3 piętro 32
Zespół Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 3 piętro 35
     

PION GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ I ŚRODOWISKIEM

Naczelnik 3 piętro 34
Zespół Ochrony Środowiska 3 piętro 33
Zespół Planowania Przestrzennego 3 piętro 34
     

Parter


0.jpg
1 Piętro
Schemat-Urzedu-Miejskiego-w-Sremie-Krzywe1-sm.jpg


2 PiętroSchemat-Urzedu-Miejskiego-w-Sremie-Krzywe32-(1).JPG3 Piętro
3.jpg

 

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę