ks. prałat Marian Andrzej Brucki

Marian-Brucki-B_400.jpg

Ksiądz Marian Andrzej Brucki urodził się 30 listopada w 1950 r. w Droszewie. W latach 1964 – 1968 uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp., gdzie zdał maturę. W latach 1968 – 1976 studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. W czasie studiów przez dwa lata odbywał zasadniczą służbę wojskową w Brzegu.


W dniu 19 maja 1976 r. w Archikatedrze Poznańskiej otrzymał z rąk księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka sakrament Kapłaństwa. Jako wikariusz pracował w parafiach w: Kąkolewie koło Leszna, Budzyniu, Poniecu, Poznaniu i Ostrowie Wlkp. W maju 1989 r. został proboszczem Parafii Św. Trójcy w Tuchorzy, gdzie w trakcie ponad czteroletniej posługi odnowił dwa kościoły i plebanię. W dniu 12  listopada w 1993 r. został powołany na proboszcza Parafii Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śremie. Od tego dnia otoczył troską należące do parafii: kościół farny, kościół pofranciszkański pw. Narodzenia NMP oraz kaplicę w Mechlinie. 

Przez 20 lat pasterzowania oprócz posługi  kapłańskiej, współpracy z grupami duszpasterskimi, Akcją Katolicką, Parafialnymi Radami Duszpasterskimi i Ekonomicznymi, Apostolstwem Dobrej Śmierci oraz zespołami śpiewaczymi, bardzo aktywnie zaangażował się w renowację i upiększanie  powierzonych mu kościołów, począwszy od przebudowy prezbiterium w farze, malowanie i remont organów. Od roku 2002 wysiłkiem parafian, Gminy Śrem, Powiatu Śremskiego i wielu ludzi dobrej woli dokonał gruntownej renowacji kościoła pofranciszkańskiego. W 2009 roku rozpoczął renowację kościoła farnego: odrestaurował ołtarze, ambonę, stacje Drogi Krzyżowej, chrzcielnicę, witraże oraz zainstalował nowe ogrzewanie, nagłośnienie i iluminację świątyni. Podczas prac konserwatorskich ołtarza głównego fary odkryto polichromie gotyckie z 1517 roku. Od 2011 roku sukcesywnie z pomocą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Gminy i Powiatu Śremskiego przeprowadza renowację kościoła farnego z zewnątrz. 

Ks. Marian Brucki od lutego 2000 roku pełni funkcję dziekana dekanatu śremskiego. W grudniu 1999 roku za całokształt pracy kapłańskiej Ksiądz Arcybiskup Juliusz Paetz uhonorował ks. Bruckiego godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej w Poznaniu. Za wyremontowanie kościoła pofranciszkańskiego na wniosek Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego papież Benedykt XVI  w roku 2007 nadał mu tytuł Kapelana Jego Świątobliwości  - prałata. 
Od wielu lat ksiądz Marian Brucki jest kapelanem i honorowym członkiem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śremie; kapelanem rzemieślników  Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie i Koła Łowieckiego nr 74 ”Ostoja”. Życiową dewizą Księdza Prałata jest „nie dzielić ludzi, a łączyć”. 

Ks. Marian Brucki tytuł Honorowego Obywatela Śremu otrzymał 24 kwietnia 2014 roku.

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę