prof. Tadeusz Maliński

 

Malinski_Tad02_400.jpgTadeusz Maliński urodził się 1 marca 1946 r. w Śremie. W latach 1960 - 1964 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie, gdzie zdał maturę. W latach 1964 - 1969 studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach pracował na Wydziale Chemii Politechniki Poznańskiej. W roku 1975 obronił pracę doktorską dotyczącą pomiarów lepkości w preparatach krwiozastępczych. W latach 1975 - 1979 pracował na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1979 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Wykładał na różnych amerykańskich uniwersytetach, w 2000 roku objął zaszczytną imienną profesurę na Uniwersytecie Ohio w Athens w stanie Ohio.


Zainteresowania Profesora skłaniały się szczególnie w kierunku poszukiwania nowych metod bioelektrochemicznych dla badań w medycynie oraz nowych materiałów przydatnych dla symulacji fizjologicznych procesów. Prace w tym kierunku doprowadziły Profesora do zbudowania i zastosowania tzw. nanosensorów (niezmiernie małych elektrod stworzonych z grup atomów, o średnicach setnych części włosa). Znaczącym odkryciem okazało się zbudowanie przez Tadeusza Malińskiego pierwszej na  świecie nanoelektrody mierzącej w czasie rzeczywistym ilość cząsteczek tlenku azotu w pojedynczych komórkach. Ujawnienie tego eksperymentu w 1992 roku okazało się światowym przełomem w badaniach tlenku azotu, cząsteczki zwanej „kluczem do wielu drzwi”, niezmiernie ważnej w każdej dziedzinie medycyny.

Stworzenie nanoelektrody do pomiarów tlenku azotu to początek wielu dalszych niezwykłych dokonań Profesora. Jego dorobek naukowy to: ustalenie roli tlenku azotu w regulacji rytmu serca i przewodzeniu sygnałów w mózgu, odkrycie możliwości znacznego przedłużenia okresu przechowywania serca do transplantacji, istotne poszerzenie wiedzy o biochemicznych aspektach zawału serca, a także o biochemicznych mechanizmach niszczenia komórek nerwowych podczas udaru lub w ich degeneracji w chorobie Parkinsona i Alzheimera, ustalenie podstawowej roli L-argininy i syntazy tlenku azotu w powstaniu tlenku azotu.

Naukowe dokonania szybko zostały docenione na całym świecie. Profesor Maliński otrzymał wiele nagród i zaszczytów wielu krajach, m.in. Presidential Medal of Honor od Prezydenta USA, Kawalerski Krzyż Orderu Zasługi od Prezydenta RP, doktoraty Honoris Causa Uniwersytetów w Sao Paulo, Wiedniu, Zurychu, Gdańsku, godność Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Był dwukrotnie nominowany do nagrody Nobla (w dziedzinie medycyny i chemii). W roku 2003 otrzymał prestiżową nagrodę Gemi Award za najbardziej innowacyjne odkrycie w medycynie.

Profesor Maliński jest fundatorem stypendium w laboratoriach Uniwersytetu Ohio dla jednego lekarza rocznie członka śremskiego koła PTL. Jest również darczyńcą wspomagającym renowację kościoła pofranciszkańskiego w Śremie oraz budowę pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Profesor Tadeusz Maliński tytuł Honorowego Obywatela Śremu otrzymał 28 czerwca 2008 roku.

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę