Kontakt w sprawie odpadów komunalnych


kontakt1234.jpg

Udzielanie informacji

w sprawie systemu gospdarki odpadami

w gminie Śrem


Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1 

osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątkiu  w godzinach 7-16

 

TEL. 61 28 47 111 (PARTER biuro obsługi klienta) 
  • realizacja usułgi odbioru odpadów z nieruchoomości zamieszkałych 
  • zapotrzebowanie na pojemniki lub kontenery 
  • objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji


TEL. 28 47 161 (I PIĘTRO POKÓJ NR 13)
  • stan płatności za gospodarowanie odpadamiTEL.61 28 47 158 (I PIĘTRO, POKÓJ NR 15)
  • windykacja oraz egzekucja zaległości

 

TEL. 61 28 47 174 (I PIĘTRO, POKÓJ NR 21)
  • kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów
TEL 61 28 47 174 (I piętro, POKÓJ NR 21)
  • zapotrzebowanie na pojemniki lub kontenery
  • objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji

 

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę