Opłaty


Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Ilość osób
w gospodarstwie domowym
Odpady zbierane selektywnie Odpady zbierane nieselektywnie
Wysokość stawki jednostkowej [zł] Kwota do
zapłaty [zł]
Wysokość stawki jednostkowej [zł] Kwota do
zapłaty [zł]
1 osoba 10,00 10,00 15,00 15,00
2 osoby 10,00 20,00 15,00 30,00
3 osoby 10,00 30,00 15,00 45,00
4 osoby 10,00 40,00 15,00 60,00
5 osób 9,00 45,00 15,00 75,00
6 osób 9,00 54,00 15,00 90,00
7 osób 8,00 56,00 15,00 105,00
8 osób 8,00 64,00 15,00 120,00
9 osób 7,00 63,00 15,00 135,00
10 osób 7,00 70,00 15,00 150,00
11 osób 5,00 55,00 15,00 165,00
12 osób 5,00 60,00 15,00 180,00
13 osób 5,00 65,00 15,00 195,00
14 osób 5,00 70,00 15,00 210,00
15 osób 5,00 75,00 15,00 225,00
16 osób 5,00 80,00 15,00 240,00
17 osób 5,00 85,00 15,00 255,00
18 osób 5,00 90,00 15,00 270,00
19 osób 5,00 95,00 15,00 285,00
 

Tryb oraz częstotliwość dokonywania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Właściciele nieruchomości są zobowiązani dokonywać opłaty za indywidualny numer rachunku bankowego.
 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić w następujących terminach:
 
  • za styczeń i lutu: do 28 lutego danego roku;
  • za marzec i kwiecień: do 30 kwietnia danego roku;
  • za maj i czerwiec: do 30 czerwca danego roku;
  • za lipiec i sierpień: do 31 sierpnia danego roku;
  • za wrzesień i październik: do 31 października danego roku;
  • za listopad i grudzień: do 15 grudnia danego roku.

 

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę