Zespół Szkół Ogólnokształcących im. gen. J. Wybickiego


Gimnazjum

Gimnazjum, dziś Zespół Szkół  Ogólnokształcących im. gen. Józefa Wybickiego, jest jedną z najstarszych tego typu szkół w Wielkopolsce. Jej początki sięgają 1858 r., kiedy zainaugurowano działalność szkoły, która od roku szkolnego 1861/62 posiadała status progimnazjum, by od 1866 r. stać się gimnazjum z pełnymi prawami. Pierwsza matura uprawniająca do kontynuacji nauki na studiach wyższych odbyła się 16 kwietnia 1866 r. W 1870 r. szkoła przeniesiona została do nowego budynku, w którym mieści się do dnia dzisiejszego.
Pierwszym dyrektorem szkoły był Herman Geist. Imię gen. Józefa Wybickiego zostało nadane szkole w 1922 r. Od roku szkolnego 1934/35 gimnazjum stało się szkołą koedukacyjną. W okresie okupacji hitlerowskiej w budynku stacjonowały oddziały wojskowe, a następnie uruchomiono niemiecką koedukacyjną szkołę średnią z internatem. Po wyzwoleniu Śremu szkoła rozpoczęła działalność w kwietniu 1945 r. Jej absolwentami są m.in. ks. Piotr Wawrzyniak, prof. Heliodor Święcicki, prof. Antoni Kalina, Teodor Jeske – Choiński.
Przed szkołą znajduje się położony w 1984 r. głaz narzutowy z tablicą informacyjną o stacjonowaniu w gimnazjum w 1939 r. sztabu Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Armii Poznań pod dowództwem gen. Romana Abrahama.

Po przeciwnej stronie ulicy, w budynku nr 12, mieściło się do 1952 r. prywatne muzeum Feliksa Sałacińskiego, którego zbiory dały początek Muzeum Śremskiemu.

 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę