Rynek


Rynek

Rynek, obecnie Plac 20 Października, stanowił centrum średniowiecznego miasta na wyspie zwanej w drugim dokumencie lokacyjnym z 1393 r. Ostrów i Kobylec. Pierwotnie kształt rynku był wydłużony i sięgał aż do kościoła farnego. Typowy dla średniowiecznego miasta kształt prostokąta /160 m x 90 m/ rynek uzyskał na początku XVI w. Rynkowe pierzeje tworzą typowe XIX-wieczne kamienice mieszczańskie.
Na rynku warto zobaczyć:

  • Ratusz z 1838 r. - gmach nawiązuje do popularnego w XIX w. stylu „okrągłych łuków”, czerpiącego wzory z renesansu i klasycyzmu; współcześnie siedziba władz miejskich. 
  • Pomnik z popiersiem Józefa Wybickiego (proj. Grzegorz Kowalski) z 1981 r. – upamiętnia nadanie Józefowi Wybickiemu honorowego obywatelstwa Śremu. 
  • Tablicę pamiątkową (proj. Józef Berdyszak) z 1946 r. umieszczoną w miejscu kaźni 19 wybitnych mieszkańców miasta rozstrzelanych 20 października 1939 r. przez hitlerowców. Na tablicy upamiętnieni są również obywatele Śremu rozstrzelani 8 listopada 1939 r. na strzelnicy w Zbrudzewie. 
  • Tablicę ku czci poległych wychowanków Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich działającej w Śremie w latach 1931 -39 (proj. Marian Banasiewicz). 
  • Kapliczkę z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1841 r. wystawioną dla upamiętnienia zażegnania epidemii cholery jaka panowała w mieście 10 lat wcześniej. 
  • Najstarszą w rynku kamienicę z 1827 r. /ul. Kościuszki 1/.
 
 

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę