Kurkowe Bractwo Strzeleckie


Kurkowe Bractwo Strzeleckie

ADRES:

63-100 ul. Zamenhofa 5

TELEFON:

603-798-933
502-679-111

Imię i nazwisko Prezesa: Artur Osiński
Forma prawna: stowarzyszenie
Nr KRS: 0000080741
NIP:
REGON: 411182856
Celem bractwa jest: pielęgnowanie idei patriotycznych, kultywowanie tradycji historycznych, poprzez rekonstrukcje historycznych strzelań do kura oraz turniejów strzeleckich o tytuł króla kurkowego, upowszechnienie umiejętności obronnych społeczeństwa, popularyzację idei brackich oraz prezentowanie działalności i osiągnięć w formie wystaw i publikacji w prasie.

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę