Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Powiatowy


Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Powiatowy

ADRES:

63-100 ul. Powstańców Wlkp. 7

TELEFON:

61 28 29 338
667 947 612

Imię i nazwisko Prezesa: Janusz Taciak
Forma prawna: stowarzyszenie
Nr KRS: 0000041349
NIP: 783-10-82-079
REGON: 7023760-01958

Stowarzyszenie charytatywne, kształtujące postawy społeczne, sprzyjające bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę