Śremskie Towarzystwo Przyrodnicze


Organizacje pozarządowe

ADRES:

63-100 ul. Poznańska 17

TELEFON:

61-28-38-821

Imię i nazwisko Prezesa: Witold Bartkowiak
Forma prawna: stowarzyszenie
Nr KRS: 0000075524
NIP: 785-16-13-580
REGON: 631257420
Ochrona zasobów przyrody, w szczególności: kształtowanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej w społeczeństwie, zbieranie danych dokumentujących stan flory i fauny, ochrona miejsc o szczególnych zagrożeniach przyrodniczych i in.

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę