Stowarzyszenie Absolwentów L.O.


Organizacje pozarządowe

ADRES:

63-100 ul. Poznańska 11

TELEFON:

603152118

Imię i nazwisko Prezesa: Gabriela Wasielewska
Forma prawna: stowarzyszenie
Nr KRS: 220014
NIP: 785-17-914-07
REGON: 411572244

Utrzymywanie kontaktów z absolwentami szkoły, wspieranie i organizacja przedsięwzięć o charakterze społecznym, kulturalnym, popularno-naukowym, towarzyskim i charytatywnym, podtrzymywanie i popularyzowanie tradycji i osiągnięć szkoły, utrzymywanie stałych kontaktów z dyrekcją i radą pedagogiczną szkoły, budowanie więzi między absolwentami, uczniami i wykładowcami, integrowanie środowiska absolwentów szkoły,  - wszechstronnego rozwoju uczniów,
- kształtowania pożądanych postaw obywatelskich uczniów,
- kształtowania kulturotwórczej roli szkoły w środowisku,
Wyróżnianie najlepszych uczniów i absolwentów, niesienie pomocy materialnej uczniom szkoły, jej absolwentom i wykładowcom, poszerzanie wiedzy członków stowarzyszenia.

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę