Stowarzyszenie Wspierające Rozwój i Zapobiegające Wykluczeniu Społecznemu WSPARCIE


Organizacje pozarządowe

ADRES:

63-100 ul. Adama Mickiewicza 5

TELEFON:

61-28-28-016

Imię i nazwisko Prezesa: Bożena Maciek-Haściłło
Forma prawna: stowarzyszenie
Nr KRS: 0000175268
NIP: 785-17-02-929
REGON: 411538098
Działalność stowarzyszenia dotyczy organizowania i wspierania istniejących placówek zajmujących się diagnostyką i leczeniem uzależnienia, a także oferuje  pomoc młodzieży uzależnionej w uzyskiwaniu trwałych efektów terapii uzależnień.

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę