Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej


Organizacje pozarządowe

ADRES:

63-100 ul. Kilińskiego 2

TELEFON:

668863514

Imię i nazwisko Prezesa: Jerzy Naskręt
Forma prawna: stowarzyszenie
Nr KRS: 0000228287
NIP: 785-16-62-621
REGON: 411507063

Kultywowanie i upowaszechnianie historycznego dorobku kultury Ziemi Śremskiej.

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę