Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta Nadzieja


Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta Nadzieja

ADRES:

63-100 ul. Chłapowskiego 1

TELEFON:

663 953 504

Imię i nazwisko Prezesa: Krystyna Szymańska
Forma prawna: stowarzyszenie
Nr KRS: 0000063355
NIP: 785-12-68-203
REGON: 630537399
  Stowarzyszenie skupia się na działaniach dotyczących edukacji pozaszkolnej, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej oraz wspieraniu inicjatyw społecznych.

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę