Wielkopolskie Stowarzyszenie „Pokolenie”


Organizacje pozarządowe

ADRES:

63-100 ul. Ks. J. Popiełuszki 42/1

TELEFON:

535-994-674

Imię i nazwisko Prezesa: Jerzy Ratajczak
Forma prawna: stowarzyszenie
Nr KRS: 0000111350
NIP: 
REGON: 300269069
  Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi demokracji i samorządności,wytwarzania atmosfery zaufania i szacunku do postaw obywatelskich stojących na gruncie konstytucji RP, upowszechnianie działalności społecznej, naukowej i kulturalno-oświatowej prowadzonej na rzecz rozwoju instytucji demokratycznych.

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę