Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych


Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

ADRES:

63-100 ul. Stary Rynek 5

TELEFON:

61-28-30-564
505 151 696

Imię i nazwisko Prezesa: Andrzej Korneluk
Forma prawna: stowarzyszenie
Nr KRS: 0000106108
NIP: brak
REGON: brak
Kształtowanie aktywnych postaw w działaniu dla dobra ojczyzny i tworzenie warunków do współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych interesów narodu i państwa; otaczanie opieką członków związku i pozostałych po nich wdów i wdowców oraz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych; popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych oraz udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu.

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę