Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.


Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.

ADRES:

63-100 ul. Parkowa 8

TELEFON:

61 2830459,
61 2830475

FAX:

612848235

Śremskie Wodociągi Sp z o.o. to spółka prawa handlowego, powołana w celu realizacji zadań gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwo jest spółką komunalną, której właścicielem jest Gmina Śrem. Spółka oferuje usługi w zakresie: zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, opróżniania zbiorników bezodpływowych, projektowania i wykonawstwa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, projektowania i wykonawstwa podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, badań laboratoryjnych wody i ścieków.

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę