Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.

ADRES:

63-100 Parkowa 6

TELEFON:

61 28 30 511 wew. 142, 660 756 324

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego i powstałą z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego. Historia przedsiębiorstwa ma ponad sto lat i sięga 1895 roku.
Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest działalność usługowa w zakresie, wywozu i unieszkodliwiania nieczystości stałych i płynnych, utrzymywania urządzeń komunalnych, oczyszczania miejscowości i innych usług w zakresie utrzymania porządku i czystości, utrzymywania zieleni, utrzymywania targowisk, utrzymywania cmentarzy i świadczenie usług pogrzebowych, usług motoryzacyjnych i diagnostyki, złomowanie – kasacja pojazdów samochodowych, doradztwo dla firm w zakresie ochrony środowiska.

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę