Śremski Sport Sp. z o.o.


Śremski Sport Sp. z o.o.

ADRES:

63-100 ul. Staszica 1a

TELEFON:

698 791 324, 604 102 992

Śremski Sport Sp. z o. o. powstała 28 lutego 2008 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej na skutek przekształcenia zakładu budżetowego Śremski Ośrodek Sportu i Rekreacji w jednoosobową spółkę prawa handlowego, której właścicielem jest Gmina Śrem.
Przedmiotem działalności spółki Śremski Sport są: hotele i podobne obiekty zakwaterowania, obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, działalność w zakresie informacji turystycznej, pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji gdzie indziej niesklasyfikowana, działalność pomocnicza związana z utrzymywaniem porządku w budynkach, niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, działalność obiektów sportowych, działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, pozostała działalność związana ze sportem, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, działalność wspomagająca edukację.

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę