Symbole Śremu


HERB ŚREMU

 

Początkowo elementem dominującym w herbie Śremu była wieża, przykryta spiczastym dachem z dwiema bocznymi wieżyczkami i oknem z charakterystycznym łukiem w stylu gotyckim. W połowie XVII w. motyw centralny herbu stanowiła nadal wieża, choć przypominała już bardziej bramę wejściową z trzema wieżyczkami(jako pozostałość masywnej wieży można uznać środkową wieżyczkę - wyższą od dwóch pozostałych). Zwieńczenie tej bramy zyskało kształt bardziej okrągłego łuku i umieszczono w nim do połowy kratownicę. Pod koniec XVII w. na krótko do herbu  Śremu wprowadzono postacie: Chrystusa (nad środkową wieżyczką), Matki Boskiej i św. Wawrzyńca po bokach, przyjętych za patronów miasta najprawdopodobniej po tragicznych dla miasta wydarzeniach tego stulecia. Za czasów panowania ostatniego króla Augusta Poniatowskiego, nie ma już w herbie elementów religijnych, a charakterystyczna wieża przypomina bardziej fragment muru obronnego, zwieńczonego trzema wieżyczkami, z szerokim wejściem (bramą) i oknami.
 
źródło: "Dzieje Śremu", Poznań 2003, 
praca zbiorowa pod redakcją Marka Rezlera

Herb Śremu został zatwierdzony uchwałą nr 22/XXXI/92 z dnia 30.06.1992 r. w sprawie uchwalenia herbu miasta Śrem.

Pobierz Herb Śremu - jpg

 

 

FLAGA ŚREMU

Flaga-Sremu.jpg
 


LOGO PROMOCYJNE ŚREMU

logo.jpg  

Logo promocyjne Śremu jest znakiem identyfikacji Śremu. Znak składa się z nazwy miasta oraz oryginalnych elementów – symboli związanych z trzema głównymi walorami miasta: dostęp do rzeki Warty i jezior, otaczająca przyroda i ład przestrzeni oraz obecność unikatowych zabytków. Logo promocyjne Śremu powinno być stosowane podczas przedsięwzięć wyłącznie społecznych organizowanych przez gminę, organizacje i środowiska działające na rzecz mieszkańców gminy Śrem. Projekt graficzny opatrzony logotypem należy używać w uzgodnieniu i po zatwierdzeniu przez Urząd Miejski w Śremie.

POBIERZ LOGO PROMOCYJNE ŚREMU - JPG

Księga znaku logo promocyjne Śremu

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę