{index_ob_css}{index_ob_js}

PSZOK Mateuszewo

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MATEUSZEWIE
 

W Mateuszewie działa punkt (PSZOK), do którego mieszkańcy mogą dostarczyć:
  • odpady komunalne, które podlegają segregacji
  • odpady problemowe, czyli takie, których nie można zakwalifikować do żadnej z kategorii segregacji 

czyli:
pszok-odpady 
Mieszkańcy gminy są zobowiązani dostarczyć odpady komunalne do PSZOK samodzielnie. Odpady muszą być posegregowane.

Szczegóły opisane są w regulaminie załączonym poniżej.


DANE KONTAKTOWE:

63-100 Śrem, Mateuszewo 8
tel. 61 10 17 485

Godziny otwarcia:
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 17.00
  • w soboty w godz. 9:00 – 13.00

 

mateuszewo