{index_ob_css}{index_ob_js}

Towarzystwo Muzyczne im. Mariana Zielińskiego

ADRES:
63-100 ul. Poznańska 13, Śrem

TELEFON:
609-070-440
797-710-816

Imię i nazwisko Prezesa: Antoni Błoszyk
Forma prawna: stowarzyszenie
Nr KRS: 0000165445
NIP: 785-15-38-246
REGON: 630959232

Stowarzyszenie zrzeszające sympatyków i działaczy kultury muzycznej dla szerzenia i pielęgnowania idei muzycznej