Piątek, 19 lipca 2024
Imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
słonecznie
24°C

Zawiadomienie - III Sesja Rady Miejskiej w Śremie - 27 czerwca 2024 r., o godz. 8:00


Śrem, 9 maja 2024 r.
 

Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Miejskiej w Śremie

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) zwołuję III Sesję Rady Miejskiej w Śremie na dzień 27 czerwca 2024 r., o godz. 8:00. Sesja odbędzie się w sali nr 24 Urzędu Miejskiego w Śremie, Pl. 20 Października 1. Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Śremie.
4. Przedstawienie raportu o stanie gminy Śrem za 2023 rok.
5. Debata nad raportem o stanie gminy Śrem
6. Głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Śremu wotum zaufania.
7. Rozpatrzenie sprawozdanie Burmistrza Śremu o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za 2023 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury, informacji o stanie mienia gminy Śrem oraz sprawozdania finansowego gminy Śrem.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Śrem wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok;
b) w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Śremu;
c) zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych w gminie Śrem na lata 2024-2026;
d) zmieniającego uchwałę w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek oraz przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie gminy Śrem;
e) zmieniającego uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Śrem;
f) w sprawie zniesienia ochrony z 21 drzew wchodzących w skład pomnika przyrody „Aleja kasztanowcowa w Błociszewie”;
g) zmieniającego uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej
h) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji;
i) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w przypadku związania lub zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej;
j) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;
k) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2024 rok;
l) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2024 – 2035;
m) w sprawie przekazania skargi według właściwości;

9. Rozpatrzenie projektów obwieszczeń Rady Miejskiej w Śremie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Śrem.
10. Sprawozdanie za rok 2023 - Monitoring Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Śrem na lata 2022-2027.
11. Raport z wykonania w 2023 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.
12. Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 przywołanej ustawy w okresie od 27 kwietnia 2023 r. do 31 maja 2024 r.
13. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie objętym Uchwałą Nr 361/XLI/09 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem.
14. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
15. Interpelacje i zapytania radnych, wolne głosy.
16. Zamknięcie sesji.

Transmisja sesji na stronie bip.srem.pl w zakładce Rada Miejska - Internetowa transmisja obrad.

Przewodniczący Rady
(-) Tomasz Klaczyński

Śrem, 12 czerwca 2024 r.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej