Niedziela, 21 kwietnia 2024
Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks
pochmurno
-1°C

Zawiadomienie o zwołaniu LII sesji Rady Miejskiej w Śremie - 11 kwietnia 2024 r., o godz. 11:00. Sesja odbędzie się w sali nr 24 Urzędu Miejskiego w Śremie, Pl. 20 Października 1.

 


Herb-i-Rada-Miejska.jpg
 

 
 
 
 
 

LII Sesja Rady Miejskiej w Śremie


Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Śremie Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)
zwołuję LII Sesję Rady Miejskiej w Śremie na dzień 11 kwietnia 2024 r., o godz. 11:00.
Sesja odbędzie się w sali nr 24 Urzędu Miejskiego w Śremie, Pl. 20 Października 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej w Śremie.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady:

a) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania;

b) w sprawie przystąpienia Gminy Śrem do realizacji programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024;

c) w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

d) zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów;

e) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Śremu dla uzdolnionych uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży;

f) w sprawie wykazu kąpielisk i okresu sezonu kąpielowego na terenie gminy Śrem w roku 2024;

g) w sprawie uchwalenia herbu gminy Śrem;

h) w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śrem oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

• wyniki analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy;

i) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lądowiska na potrzeby SOR w Śremie;

j) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ametystowej i Waniliowej w Zbrudzewie;

k) zmieniający uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

l) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków i położonym na terenie gminy Śrem;

m) w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania w uzupełniających wyborach ławników;

n) w sprawie uzupełnienia listy ławników na kadencję w latach 2024-2027;

o) zmieniający uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2024 rok;

p) zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2024 – 2035.

5. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia Rady Miejskiej w Śremie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały:

a) w sprawie zasad nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Śremu";

b) w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród Burmistrza Śremu za osiągnięte wyniki sportowe.

6. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 r.,

7. Sprawozdanie z realizacji Śremskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 za 2023 rok

8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie za 2023 r.

9. Współpraca gminy Śrem z Organizacjami Pozarządowymi. (Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2023 roku).

10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Miejskiej w 2024 roku (od stycznia do kwietna).

11. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2024 roku (od stycznia do kwietna).

12. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady w 2024 roku (od stycznia do kwietna).

13. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

14. Interpelacje i zapytania radnych, wolne głosy.

15. Zamknięcie sesji.

Transmisja sesji na stronie bip.srem.pl w zakładce Rada Miejska - Internetowa transmisja obrad.

Przewodnicząca Rady
(-) Katarzyna Sarnowska

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej