Piątek, 19 lipca 2024
Imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
słonecznie
25°C

Ciepłe Mieszkanie II

logo ciepłe mieszkanie

Program „Ciepłe Mieszkanie” – wstępne deklaracje do II naboru wniosków

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) ogłosił II nabór wniosków dla gmin o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Gmina Śrem planuje ponownie przystąpić do programu.

W przypadku uzyskania dotacji z WFOŚiGW gmina przeprowadzi nabór wniosków dla beneficjentów końcowych.

Beneficjentami końcowymi mogą być:

1)      osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:

 • prawa własności lub
 • ograniczonego prawa rzeczowego (np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) lub
 • najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy; 

2)      wspólnoty mieszkaniowe obejmujące  od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

 

Nie jest możliwe dofinansowanie w ramach programu przedsięwzięć realizowanych w lokalach wynajmowanych.

Dofinansowanie dla osób fizycznych przyznawane jest na demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe (np. piec na węgiel, drewno lub pellet, piec kaflowy, koza, kominek) służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

1.      zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego:

 • pompy ciepła typu powietrze/woda,
 • pompy ciepła typu powietrze/powietrze,
 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • kotła zgazowującego drewno o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego albo

2.      podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.
 

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji c.o. i/lub c.w.u. w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym i/lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych (osób fizycznych) uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym.

informacja o programie ciepłe mieszkanie 1

informacja o programie ciepłe mieszkanie 2
Poziomy dofinansowania dla poszczególnych grup beneficjentów (osób fizycznych):

Poziom 1 – podstawowy (część 1 programu): dofinansowanie może uzyskać beneficjent, którego roczny dochód nie przekracza kwoty 135 000 zł. Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

 
Poziom 2 – podwyższony (część 2 programu): do podwyższonego poziomu dofinansowania kwalifikuje się beneficjent, którego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

 
Poziom 3 – najwyższy (część 3 programu): do najwyższego poziomu dofinansowania kwalifikuje się beneficjent, którego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub ma ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny.


Dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych (część 4 programu) przyznawane jest na:

1)      Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła - demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu;

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji c.o. i/lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu), 
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy;

Wielkość dofinansowania - do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 350 000 zł.

 

2)      Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła (przedsięwzięcie określone w pkt 1) oraz zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej służącej wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego

Wielkość dofinansowania - do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 360 000 zł (lub 375 000 zł - w przypadku zakupu pompy ciepła);

3)      Termomodernizacja bez wymiany źródła ciepła, a obejmująca:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,
 • zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej służącej wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

Wielkość dofinansowania - do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 150 000 zł.

 

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jako data wystawienia pierwszej faktury może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie z gminą.

Warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła na paliwo stałe o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5, a zamontowane w lokalu kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne będą spełniać wymagania ekoprojektu.


Przedsięwzięcia realizowane w lokalach mieszkalnych, w których powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej, nie kwalifikują się do dofinansowania w ramach programu.


UWAGA! Program „Ciepłe Mieszkanie” nie dofinansowuje wyłącznie wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Wymiana stolarki możliwa jest pod warunkiem demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) służących do ogrzewania lokalu oraz zakupu i montażu efektywnego źródła ciepła w tym lokalu.

 

Gmina Śrem planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego programu. W tym celu konieczne jest zbadanie potrzeb mieszkańców. Na tę okoliczność przygotowano wstępną deklarację chęci skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.
Wypełnioną deklarację można złożyć w Zespole Obsługi Klienta (biuro nr 1, parter) Urzędu Miejskiego w Śremie, ul. Plac 20 Października 1, 63 – 100 Śrem lub elektronicznie (ePUAP) w godzinach od 7.00 do 15.00 do 20 grudnia 2023 r.


Deklaracja wstępna nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania.


Po wstępnym rozeznaniu potrzeb gmina złoży wniosek do WFOŚiGW, a w przypadku uzyskania dotacji, ogłosi nabór wniosków dla beneficjentów końcowych (osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych).

 

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronach internetowych: 

https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/program-priorytetowy-cieple-mieszkanie-2/

https://czystepowietrze.gov.pl/program-cieple-mieszkanie-ii-nabor-dla-gmin-2023/

 

Pliki do pobrania:

Program-Priorytetowy-Cieple-Mieszkanie-II.pdf
Format: pdf, 450.47 kB
wstepna_deklaracjaII_osoby fizyczne.docx
Format: docx, 29.04 kB
wstepna_deklaracjaII_wspólnoty.docx
Format: docx, 28.84 kB
Zalacznik-nr-1a-wspólnoty.pdf
Format: pdf, 234.84 kB
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej