{index_ob_css}{index_ob_js}

DOTACJE NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW - PIECE, POMPY CIEPŁA, KOLEKTORY


Urząd Miejski w Śremie informuje o zmianie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

 


Zgodnie z aktualnymi zasadami, dotacje celowe z budżetu gminy Śrem mogą być udzielane na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na:

1) likwidacji źródeł ciepła opalanych paliwem stałym i ich zastąpieniu: 
  • kotłem gazowym; 
  • kotłem elektrycznym lub urządzeniem elektrycznym będącym bezpośrednim źródłem energii cieplnej; 
  • kotłem olejowym; 
  • pompą ciepła.
2) montażu pompy ciepła będącej jedynym źródłem ciepła służącym ogrzewaniu pomieszczeń i wody użytkowej
 
3) montażu w systemie grzewczym źródła wykorzystującego energię odnawialną np. kolektor słoneczny, pompa ciepła.
 
Dotacją objęte są inwestycje realizowane w istniejących budynkach lub lokalach.
Dopuszcza się realizację inwestycji polegającej na montażu pomy ciepła będącej jedynym źródłem ciepła służącym ogrzewaniu pomieszczeń i wody użytkowej w nowo powstającym budynku.


W zależności od rodzaju przedsięwzięcia wysokość dotacji wynosi:
  • w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w pkt. 1) i pkt. 2) maksymalnie 80% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł;
  • w przypadku przedsięwzięć wymienionych w pkt. 3) maksymalnie 30% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 2.500,00 zł.
Wysokość udzielonej dotacji, zasady oraz tryb postępowania i sposób rozliczania dotacji reguluje uchwała Nr 313/XXVIII/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w plikach do pobrania poniżej)

 
Informacje o wnioskach: bip.srem.pl

Wnioski o udzielenie dotacji można składać przez cały rok w Urzędzie Miejskim w Śremie. 

Wnioski należy składać przed realizacją inwestycji, w szczególności przed dokonaniem zakupu i montażem dotowanych urządzeń, a w przypadku inwestycji związanej z likwidacją pieców węglowych - przed demontażem pieców.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Ochrony Środowiska Pionu Gospodarowania Przestrzenią i Środowiskiem Urzędu Miejskiego w Śremie (tel. 61 28 47 138 lub 61 28 47 140).