Środa, 24 lipca 2024
Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga
pochmurno
21°C

TERMINY WYMIANY PIECÓW

Terminy wymiany pieców oraz zakaz stosowania niektórych paliw stałych

W związku z zakazami i ograniczeniami dotyczącymi eksploatacji instalacji, w których spalane jest paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet) takich, jak kocioł, kominek lub piec:

1)  od 1 maja 2018 r. można instalować tylko nowoczesne urządzenia grzewcze, w których spalane jest paliwo stałe (węgiel, biomasa), spełniające wymagania rozporządzenia Komisji UE w zakresie efektywności energetycznej i norm emisyjnych tzw. ekoprojektu2. Ponadto kotły opalane paliwem stałym muszą zapewniać automatyczne podawanie paliwa, z wyjątkiem instalacji zgazowujących paliwo i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego oraz elementów pozwalających na jego zamontowanie;

2)  do 31 grudnia 2023 r. trzeba wymienić wszystkie kotły pozaklasowe3;

3)  od 1 stycznia 2026 r. wszystkie zamontowane miejscowe ogrzewacze pomieszczeń tj. piece, kominki, kozy muszą osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub być wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie4;

4)  do 31 grudnia 2027 r. należy wymienić wszystkie kotły klasy 3 i klasy 4.

 

Jednocześnie obowiązuje zakaz stosowania następujących paliw stałych:

1)  węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;

2)  mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;

3)  paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 % (miał węglowy);

4)  węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:

  • wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,
  • zawartość popiołu nie więcej niż 10%,
  •  zawartość siarki nie więcej niż 0,8%;

5)  biomasy stałej (drewno, pellet, słoma), której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

 

Niezastosowanie się do powyższych zakazów będzie wiązać się z nałożeniem mandatu lub grzywny. Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania wprowadzonych przepisów będą prowadzić m.in. straże gminne i Inspekcja Ochrony Środowiska.

Jakie dokumenty należy przedstawić w czasie kontroli?

1)  dla opału:

  • dokumenty potwierdzające zakup opału (faktura, rachunek),
  • pełna informacja produktowa dotycząca opału, tj. jego pochodzenie, wartość opałowa, zawartość popiołu oraz siarki,
  • świadectwo jakości (certyfikat jakości) zawierające wyniki badań jakości opału wykonanych przez upoważnione laboratorium

2)  dla kotłów, pieców, kominków:

  • dokumentacja z badań urządzenia grzewczego, wykonana przez producenta,
  • dokumentacja techniczna urządzenia,
  • instrukcja dla instalatorów i użytkowników.

Osoby zobowiązane do wymiany pieca mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (osoby fizyczne, budynki mieszkalne jednorodzinne), obsługiwanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań (tel. 61 449 92 54, 61 449 92 55, www.wfosigw.poznan.pl) lub ze środków budżetu gminy Śrem (tel. 61 28 47 138, 61 28 47 140, www.srem.pl).

 

Podstawa prawna:

1 uchwała nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 8807, z 2021 r. poz. 9640)

2 rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 20009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe

3 kotły na paliwo stałe niespełniające wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5

4 rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe

5 uchwała Nr 313/XXVIII/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2021 r. poz. 5118)

 

Pliki do pobrania:

Terminy-wymiany-piecow.pdf
Format: pdf, 160.01 kB
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej