Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Imieniny: Danuta, Emilia, Jan
słonecznie
19°C
Powróć do: Śrem antysmogowo

Kontrola z zakresu Ochrony Środowiska

KONTROLA PRZESTRZEGANIA
I STOSOWANIA PRZEPISÓW O OCHRONIE ŚRODOWISKA

 
 

Przedmiot kontroli:

sprawdzenie rodzaju paliwa wykorzystywanego w instalacjach grzewczych, w tym prawidłowości gospodarowania odpadami w gospodarstwach domowych
 

Uzasadnienie kontroli:

Kontrola ma związek z możliwością wykorzystywania odpadów jako opału do spalania w piecach i kotłach domowych oraz z zakazami i ograniczeniami wprowadzonymi tzw. uchwałą antysmogową
 

Podstawa prawna:
 1. Art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – „Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów (…)”.
 2. Art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.
 3. art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony: „Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.”
 4. art. 379 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska: „Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych”.
 5. art. 379 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
 • wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu  lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
 • przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 • żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.”
 
 1. art. 379 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska: „Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub osoby przez nich upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska”.
 2. art. 379 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska: „Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3”.
 3. art. 225 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.-  Kodeks karny: ”Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
 4. § 2 i § 3 uchwały nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 887) tzw.: uchwała antysmogowa: „w instalacjach, w których następuje spalanie paliw stałych (piece, kominki, kotły) zakazuje się stosowania następujących paliw:
 •  węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
 • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %;
 • węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:
 • wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,
 • zawartość popiołu nie więcej niż 10%,
 • zawartość siarki nie więcej niż 0,8%;
 • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.”
 
 1. Art. 334 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: „Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa (…) podlega karze grzywny.”
 

Pliki do pobrania:

Plan-Kontroli-IV-kwartał-2018.xlsx
Format: xlsx, 12.25 kB
Plan-Kontroli-III-kwartał-2018.xlsx
Format: xlsx, 12.27 kB
Plan-Kontroli-I,II,III.xlsx
Format: xlsx, 12.71 kB
Plan-Kontroli-II-kwartał-2018.xlsx
Format: xlsx, 12.32 kB
Plan-Kontroli-IV-kwartał-2019.xlsx
Format: xlsx, 13.42 kB
Plan-Kontroli-I-kwartał-2019.xlsx
Format: xlsx, 13.27 kB
Plan-Kontroli-III-kwartał-2019.xlsx
Format: xlsx, 13.39 kB
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej