Piątek, 19 lipca 2024
Imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
słonecznie
24°C

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Część pierwsza Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania 
Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze‐woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
zakup i montaż okien,
zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż),
dokumentacja dotycząca powyższego zakresu:audyt energetyczny,
dokumentacja projektowa,
ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji:

1)        gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

·      bez kompleksowej termomodernizacji: 35 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

·      z kompleksową termomodernizacją: 60 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

2)        dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

·      bez kompleksowej termomodernizacji: 41 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

·      z kompleksową termomodernizacją: 66 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcji 1 (powyżej) wskazanego w Załączniku 2 do programu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
zakup i montaż okien,
zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż),
dokumentacja dotycząca powyższego zakresu:audyt energetyczny,
dokumentacja projektowa,
ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji:

1)        gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

·      bez kompleksowej termomodernizacji: 25 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

·      z kompleksową termomodernizacją: 50 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

2)        dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

·      bez kompleksowej termomodernizacji: 31 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

·      z kompleksową termomodernizacją: 56 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

Opcja 3

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
zakup i montaż okien,
zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż),
wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu:audytu energetycznego,
dokumentacji projektowej,
ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji:

1)        przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

·           bez kompleksowej termomodernizacji: 25 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

·           z kompleksową termomodernizacją: 48 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)


 

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie:

Osoby fizyczne, których dochód roczny nie przekracza kwoty 135 000 zł, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W przypadku, gdy beneficjent uzyskuje dochody z różnych źródeł, należy je zsumować, przy czym suma tych dochodów nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

Dofinansowanie w formie

1.        dotacji,

2.        dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Część druga Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania
Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze‐woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
zakup i montaż okien,
zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż),
dokumentacja dotycząca powyższego zakresu:audyt energetyczny,
dokumentacja projektowa,
ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji:

1)        gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

·      bez kompleksowej termomodernizacji: 50 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

·      z kompleksową termomodernizacją: 90 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

2)        dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

·      bez kompleksowej termomodernizacji: 59 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

·           z kompleksową termomodernizacją: 99 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
zakup i montaż okien,
zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż),
dokumentacja dotycząca powyższego zakresu:audyt energetyczny,
dokumentacja projektowa,
ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji:

1)        gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

·      bez kompleksowej termomodernizacji: 32 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

·      z kompleksową termomodernizacją: 72 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

2)        dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

·      bez kompleksowej termomodernizacji: 41 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

·      z kompleksową termomodernizacją: 81 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

Opcja 3

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
zakup i montaż okien,
zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż),
wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu:audytu energetycznego,
dokumentacji projektowej,
ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji:

1)        przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

·           bez kompleksowej termomodernizacji: 25 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

·           z kompleksową termomodernizacją: 48 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie:

Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1.        są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

2.        przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

·           1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

·           2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie może przekraczać czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie w formie

1.        dotacji,

2.        dotacji z prefinansowaniem,

3.        dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego,

4.        pożyczki dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie).

Część trzecia Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania
Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze‐woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
zakup i montaż okien,
zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż),
dokumentacja dotycząca powyższego zakresu:audyt energetyczny,
dokumentacja projektowa,
ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji:

1)       gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

·      bez kompleksowej termomodernizacji: 70 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

·      z kompleksową termomodernizacją: 120 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

2)       dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

·      bez kompleksowej termomodernizacji: 79 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

·      z kompleksową termomodernizacją: 135 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2b do programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
zakup i montaż okien,
zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż),
dokumentacja dotycząca powyższego zakresu:audyt energetyczny,
dokumentacja projektowa,
ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji:

1)       gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

·      bez kompleksowej termomodernizacji: 50 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

·      z kompleksową termomodernizacją: 100 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

2)       dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

·      bez kompleksowej termomodernizacji: 59 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

·      z kompleksową termomodernizacją: 115 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

Opcja 3

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
zakup i montaż okien,
zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż),
wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu:audytu energetycznego,
dokumentacji projektowej,
ekspertyzy.
Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie:

Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1.        są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2.        przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

·      1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

·      1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie w formie

1.        dotacji,

2.        dotacji z prefinansowaniem,

3.        pożyczki dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie).


 

Trzy ścieżki składania wniosków

Wybierz najwygodniejszą dla siebie ścieżkę złożenia wniosku o dofinansowanie:

na stronie gov.pl,
w urzędzie,
w wybranych bankach (Lista banków),
Szczegółowo opisane ścieżki wnioskowania znajdziesz w instrukcji w kroku 4.

 

Warto wiedzieć

Wnioski składane w ramach programu „Czyste Powietrze” rozpatrywane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wniosek składany papierowo należy wysyłać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań
Wnioski złożone do niewłaściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie będą rozpatrywane.
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych:

http://www.wfosgw.poznan.pl/

https://czystepowietrze.gov.pl/

 

 

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej