Czwartek, 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoni, Lucjan, Gracja
pochmurno
16°C
Powróć do: Elektromobilność

Informacje bieżące

STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA GMINY ŚREM NA LATA 2020-2036

Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225; urzad@srem.pl
 


Burmistrz Śremu informuje o przyjęciu do realizacji „Strategii rozwoju elektromobilności dla gminy Śrem na lata 2020-2036”.

 

 

Dokument został przyjęty uchwałą Nr 200/XX/2020 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 31 sierpnia 2020 r.
Opracowanie Strategii zostanie całkowicie sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”. Wartość projektu wynosi 50 tys. zł.
Informacje dotyczące projektu oraz źródeł dofinansowania w zakresie elektromobilności dostępne są w zakładce ELEKTROMOBILNOŚĆ.  
narodowy-funsuz 

​KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU „STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA GMINY ŚREM NA LATA 2020-2036

Burmistrz Śremu zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Strategii rozwoju elektromobilności dla gminy Śrem na lata 2020-2036”Celem Strategii jest ocena aktualnego stanu transportu lokalnego w zakresie elektromobilności oraz wskazanie wizji jego rozwoju.

elektromobilnosc 

Z wersją papierową projektu dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 61 28 47 138. Wersja elektroniczna projektu Strategii dostępna jest w plikach poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce Ochrona środowiska/Programy, plany, sprawozdania.
 
Uwagi i wnioski do dokumentu można składać na formularzu uwag i wniosków w terminie od dnia 19 czerwca 2020 r. do dnia 13 lipca 2020 r. włącznie w następującej formie:
  • pisemnej w Zespole Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Śremie, ul. Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poprzez przesłanie na adres e-mail: urzad@srem.pl
  • lub ustnie do protokołu w Zespole Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Śremie. Klienci Urzędu Miejskiego w Śremie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski lub maseczki.
 
Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Śremu.

ELEKTROMOBILNOŚĆ W GMINIE ŚREM - ANKIETA

Grafika-OGŁOSZENIE 

Elektromobilność w gminie Śrem - ANKIETA

Gmina Śrem przystąpiła do opracowania dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla gminy Śrem na lata 2020-2036”, którego celem jest ocena aktualnego stanu transportu lokalnego w zakresie elektromobilności oraz wskazanie wizji jego rozwoju.

W związku z powyższym, Burmistrz Śremu zaprasza mieszkańców do udziału w badaniu ankietowym wraz z możliwością składania wniosków i postulatów w zakresie elektromobilności. Przygotowanie opracowania finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, część 2 Strategia rozwoju elektromobilności.

Elektromobilność stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnych miast i dotyczy zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Jest także elementem polityki środowiskowej ukierunkowanej na poprawę jakości powietrza poprzez wykorzystanie transportu zeroemisyjnego. Zagadnienie rozwoju elektromobilności, obok promocji wykorzystania samych pojazdów, wiąże się również z rozwojem rynku badawczego i produkcyjnego oraz stworzeniem odpowiedniej infrastruktury ładowania. Rządy wielu państw prowadzą od lat działania mające zachęcać obywateli do nabywania pojazdów napędzanych prądem m. in. poprzez system dopłat, który funkcjonuje już w 17 europejskich krajach. Również Polska podjęła od roku 2017 działania zmierzające do stworzenia warunków dla rozwoju elektromobilności oraz paliw alternatywnych (prąd, gaz skroplony/sprężony) w sektorze transportowym.  

Przed rozwojem elektromobilności w Polsce stoi jeszcze wiele wyzwań, jednak biorąc pod uwagę ilość potencjalnych korzyści związanych z nową technologią oraz pozytywnych trendów zmian zachodzących w polskich miastach istotne jest, aby i Gmina Śrem miała w nich swój udział.

Aby określone w Strategii cele i kierunki rozwoju były nie tylko zgodne z wytycznymi i ogólnoświatowymi trendami, ale także stanowiły odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej – zapraszamy mieszkańców do wypełnienia Ankiety wraz z formularzem wniosków i postulatów do opracowywanego dokumentu.

Do wypełniania ankiety wraz z formularzem wniosków i postulatów zapraszamy Państwa w terminie do  20 marca 2020 r. 


Link do ankiety >> https://forms.gle/oFb1o6YadZyyx4LaA

​STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA GMINY ŚREM

NFOSiGW 

W dniu 19 grudnia 2019 r. Burmistrz Śremu podpisał umowę o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia dotyczącego opracowania dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla gminy Śrem na lata 2020-2036”.

 

 

Opracowanie dokumentu zostanie całkowicie sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”. Wartość projektu wynosi 50 tys. zł.
 
Celem strategii jest upowszechnienie wiedzy o elektromobilności oraz stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności na terenie gminy Śrem. Zapisy koncentrować się będą wokół zadań zmierzających do ograniczenia emisji liniowej na terenie gminy, której źródłem jest komunikacja samochodowa – zarówno zbiorowa, jak i indywidualna.
 
W strategii przeanalizowane zostaną pod kątem wykonalności działania zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, np. modernizacja taboru komunalnego i autobusowego, rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i zasilanych gazem LNG i CNG, wykorzystanie rozwiązań technologicznych z zakresu smart city (np. inteligentne systemy sterowania oświetleniem, zarządzanie miejscami parkingowymi).
 
Termin zakończenia projektu, który realizowany będzie w oparciu o szereg konsultacji społecznych, upływa w dniu 30 września 2020 r.


 

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej