{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Społecznie

Program Rodzina 3+

3+ 

Gmina Śrem realizuje Program „Rodzina 3+”. Program skierowany jest dla rodzin wielodzietnych, w tym rodzin zastępczych, zamieszkałych na terenie gminy Śrem, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci, do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 24 roku życia.
 
Program Rodzina 3+ to:
  • ulgi w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem
  • zniżki na towary i usługi oferowane przez Partnerów Programu 

 

karta Aby skorzystać z ulg oferowanych w ramach programu wystraczy:

1.Złożyć wniosek o wydanie karty rabatowej w Urzędzie Miejskim w Śremie
2.Odebrać kartę rabatową (karta wydawana w terminie do 30 dni od złożenia wniosku);
3.Korzystać z rabatów.
Karta rabatowa honorowana jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, legitymacja szkolna/studencka). 
 

Pliki do pobrania: