Czwartek, 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoni, Lucjan, Gracja
pochmurno
17°C
Powróć do: Karta Dużej Rodziny

Realizacje

MOBILNA OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

karta-duzej-rodziny1 

Od 2018 r. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny zyskała nową formę dokumentu elektronicznego. Dzięki aplikacji "mobilna Karta Dużej Rodziny (mKDR)" dostępnej na smartfony i inne urządzenia mobilne korzystanie z uprawnień oraz zniżek ustawowych jest łatwiejsze. W całym kraju już ponad 15000 punktów oferuje zniżki dla posiadaczy elektronicznych i plastikowych Kart Dużej Rodziny. 

 

O Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny może wnioskować członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli: ojciec i matka, macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców), dzieci.  Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 
instrukcja-aplikacji-Karta-Duzej-Rodziny 
 
Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej ma wiele zalet:
  • brak potrzeby czekania kilku tygodni na wyprodukowanie karty – karty elektroniczne są udostępniane w ciągu kilku minut
  • możliwość wyświetlania Kart pozostałych członków rodziny
  • usługa geolokalizacji pozwala na łatwe i szybkie znalezienie najbliższych partnerów
  • powiadomienia dla posiadaczy kart o nowych Partnerach Karty oraz ciekawych ofertach.

 

materiał01 

Wnioskowanie o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej nie jest trudne i trwa kilka minut. Wniosek można złożyć nie wychodząc z domu - elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia
 

https://empatia.mpips.gov.pl/

 

csm_Aplikacja_mKDR_-_Instrukcja_uzytkownika_i_Infografika_A4_-_11-01-2018-page-001_56f984c667-(1) 

Po rozpatrzeniu wniosku na wskazany email zostanie przesłany login na podany telefon wiadomość SMS z hasłem. Posiadacze plastikowej Karty Dużej Rodziny chcąc skorzystać z formy elektronicznej również muszą złożyć powyższy wniosek.
Wniosek o wydanie mobilnej Karty Dużej Rodziny można także złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.


Szczegółowe informacje dotyczące wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej:
 

 


ZOSTAŃ PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU KARTA DUŻEJ RODZINY

zostan 

Od  2014 r. w gminie Śrem realizowany jest Ogólnopolski Program Karta Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. 

W ramach programu każda rodzina wielodzietna zamieszkała na terenie gminy Śrem może złożyć w Urzędzie Miejskim w Śremie wniosek  o przyznanie Karty Dużej Rodziny. 

Zachęcamy przedsiębiorstwa oraz instytucje z terenu gminy Śrem do udziału jako PARTNER w Ogólnopolskim Programie Karta Dużej Rodziny. 

 

W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach.
 
program 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad tysiącu miejsc zgłoszonych przez ponad 10 tys. firm i instytucji z całej Polski. Milionowa Karta została wydana w maju 2015 r. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci.
 
KDR_EDEKLARACJA_PARTNERZY_(1) 
Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.
 
Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. Jak się zgłosić? To proste: wystarczy wypełnić e-deklarację, poprzez wskazanie m.in. jakie zniżki chce się zaoferować. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę.
 
Nowy moduł ułatwi potencjalnym partnerom dołączenie do programu, przyspieszy cały proces, a także usprawni pracę jednostek odpowiedzialnych za zawieranie umów z nowymi partnerami.
 
Status partnera programu to szereg korzyści, takich jak  wzrost rozpoznawalności czy też pozyskanie grupy lojalnych klientów. Swoją Kartę odebrało już ponad 1,3 mln osób, a prawie 1,5 mln złożyło wnioski o jej wydanie. W sumie w Polsce jest 3,4 osób w rodzinach wielodzietnych. Dodatkowo partnerzy mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 
Liczba partnerów Karty Dużej Rodziny systematycznie rośnie. W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji, które oferują zniżki dla rodzin w ok. 10,5 tys. miejsc w całej Polsce.
 
Do programu dołączyli już m.in. sieć PLAY, T-Mobile, księgarnie Świat Książki i Bonito, Centrum Nauki Kopernik, PKP Intercity, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour, Simply Market, Alma oraz Piotr i Paweł, a także na stacjach paliw LOTOS i ORLEN.
 
Nie trzeba być dużą firmą by do nas dołączyć – do partnerów Karty Dużej Rodziny należą także m.in. PKS Piła, Muzeum Dobranocek i przedszkole niepubliczne „Krasnal” w Olsztynie.
 
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.
 
Deklarację można złożyć tutaj: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu//formularz-zgloszenia-kdr

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY - INFORMACJE DODATKOWE

Przypominamy, że każda rodzina wielodzietna zamieszkała na terenie gminy Śrem może złożyć w Urzędzie Miejskim w Śremie wniosek o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny - formularz wniosku.

 

 
Urząd Miejski w Śremie informuje, iż w dniu  1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny określająca zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych (w tym rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka). Rodzicom Karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. 
logo-karta
Wykaz uprawnień przysługujących rodzinom posiadającym Kartę Dużej Rodziny dostępny jest na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Każda rodzina wielodzietna zamieszkała na terenie gminy Śrem może złożyć w Urzędzie Miejskim w Śremie wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
 
Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia  - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 
Należy też złożyć pismo ze zgodą na wykorzystanie numeru telefonu.

W przypadku osób, o których mowa w pkt. 3 i 6, Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.
Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty.
W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, burmistrz wydaje duplikat Karty.
 
Karta jest przyznawana bezpłatnie. Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.
 
Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, burmistrz może, na umotywowany wniosek, zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.
Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku konieczności przyznania nowej Karty lub wydania duplikatu dotychczas posiadana Karta podlega zwrotowi i unieważnieniu przez burmistrza Śremu.
W przypadku braku możliwości zwrotu Karty, osoba składająca wniosek o wydanie duplikatu Karty składa oświadczenie o braku możliwości zwrotu Karty.
 
 
Karta jest przyznawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony,
2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku  akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia. 
W przypadku osób, o których mowa w pkt. 3) i 6), Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.
 
 

 
Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!
 
Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.
 
Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:
Możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
Współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin
Zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji
 
Jak zgłosić firmę do Programu?
 
Jeśli jesteś podmiotem o zasięgu ogólnopolskim:
pobierz formularz dla firm z załączników,
wypełnij go,
wyślij na adres: kdr@mpips.gov.pl.
 
Jeżeli jesteś podmiotem działającym lokalnie na terenie jednej gminy lub kilku gmin w obrębie jednego województwa: 
pobierz formularz dla firm z załączników,
wypełnij go,
wyślij do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo adres głównej siedziby firmy.
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
ul. al. Niepodległości 16/18,
61-713 Poznań
tel. 61 854 12 40
 
Poniżej odnośniki do strony duzarodzina.pl - portalu dla rodzin wielodzietnych.
 
 

Pliki do pobrania:

Instrukcja aplikacji
Format: pdf, 2.92 MB
FOLDER - ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY
Format: pdf, 895.53 kB
wzor-umowy-z-Wojewoda (1).doc
Format: doc, 56.5 kB
wniosek.pdf
Format: pdf, 885.9 kB
Ustawa-o-Karcie-Duzej-Rodziny.pdf
Format: pdf, 778.22 kB
formularz-zgloszeniowy-dla-firm.xls
Format: xls, 49 kB
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej