{index_ob_css}{index_ob_js}

Barbara Anna Siwińska

siwinskakwadrat1 Barbara Anna Siwińska urodziła się 17 listopada 1936 r. w Jarocinie. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie oraz Akademię Medyczną w Poznaniu. Jest specjalistą chorób wewnętrznych, anestezjologiem i patologiem.

Karierę zawodową w 1959 r. związała ze szpitalem w Śremie, awansując na kolejne stanowiska: w latach 1960 - 1976 była asystentem, od 1976 r. zastępcą ordynatora Oddziału Wewnętrznego, w 1978 r. była inicjatorką utworzenia Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej, w którym pełniła obowiązki kierownika, a od 1981 r. ordynatora. Od 1999 r. była równocześnie kierownikiem bloku operacyjnego. Przez cały ten czas pracowała również w lecznictwie otwartym. Pracę zawodową zakończyła w 2004 r. 

Barbara Siwińska zawsze znajdowała czas na aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej angażując się w różnorodne inicjatywy i wydarzenia. 
W latach 1967 - 1973 pełniła funkcję kierownika Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Śremie. W tym czasie z jej inicjatywy powstało Medyczne Studium Zawodowe, które przez 21 lat działalności wykształciło 581 dyplomowanych pielęgniarek. Przyczyniła się do modernizacji szpitala przy ul. Farnej, rozbudowy kolumny transportu sanitarnego oraz budowy ośrodków zdrowia w Manieczkach, Brodnicy i Mchach. Dzięki jej zaangażowaniu i przy wsparciu Fundacji Sue Ryder, Dom Pomocy Społecznej we wsi Psarskie zyskał nowoczesny pawilon. Pani Siwińska działała również w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej i Polskiego Czerwonego Krzyża, propagując oświatę zdrowotną, szczególnie w środowiskach wiejskich. Zainicjowała aktywność społeczną na rzecz renowacji kościoła pofranciszkańskiego w Śremie. 

Pani Barbara Siwińska jest członkiem założycielem Śremskiego Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Śremie, które powstało w 1964 roku. Początkowo pełniła funkcję sekretarza zarządu, a od 1986 r. jest jego prezesem. Ponadto od 2003 r. jest członkiem Zarządu Głównego PTL, gdzie przez dwie kadencje zasiadała w Prezydium. Pod jej kierownictwem śremskie koło, dzięki współpracy z samorządem oraz konsekwentnej realizacji celów, stało się jednym z najbardziej aktywnych kół PTL w Polsce. Dwukrotnie – w 2002 i 2009 r. - w regionie śremskim odbyły się plena Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Pani Barbara Siwińska była inicjatorką przywrócenia tytułu „Honorowy Obywatel Śremu”, który – jako pierwszy po wznowieniu – w 2008 r. z inicjatywy Koła Śrem PTL otrzymał profesor Tadeusz Maliński. Współorganizowała spotkanie wybitnych śremian w ramach przedsięwzięcia „Śremianie nie gęsi i swych wielkich mają…”, które stało się okazją do poznania osiągnięć naukowców i artystów urodzonych w Śremie.

Pani Barbara Siwińska za swoją działalność została już wielokrotnie uhonorowana: dwukrotnie otrzymała Złoty Krzyż Zasługi (w 2005 i 2015 roku) oraz najwyższe odznaczenie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego czyli Medal „Gloria Medicinae”. Ponadto otrzymała: honorową nagrodę zaufania ZŁOTY OTIS w kategorii „Lekarz dla ludzi”, odznakę „Zasłużony dla Wielkopolskiej Izby Lekarskiej”, Odznakę Honorową za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego, Odznakę Honorową PCK, Odznakę za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, Odznakę „Bene Meritus”, Medal „Zasłużonemu w Niesieniu Pomocy Potrzebującym” oraz Srebrny Medal Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „Labor omnia vincit”.

Barbara Siwińska uzyskała tytuł Honorowego Obywatela Śremu dnia 29 września 2016 roku.