{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Dla Mieszkańca

Śrem segreguje - odpady.srem.pl

baner-pierwszy OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
od 1 stycznia 2022 r.

31,00 zł od jednego mieszkańca:

 • zabudowa wielolokalowa w m. Śrem (powyżej dwóch lokali mieszkalnych w budynku)


26,00 zł od jednego mieszkańca:

 • zabudowa jednorodzinna na terenie całej gminy
(budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych)
 • zabudowa wielolokalowa na terenach wiejskich


ZWOLNIENIE Z OPŁATY

 • w wysokości 1 zł miesięcznie od mieszkańca posiadającego Kartę Dużej Rodziny,
 • w wysokości 3 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, kompostującego bioodpady w kompostowniku przydomowym
 • w przypadku chęci skorzystania z ulgi należy złożyć nową deklarację (dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy nigdy nie korzystali z takiej ulgi)

 

APLIKACJA EcoHarmonogram
EcoHarmonogram to bezpłatna aplikacja na telefon, która przypomina o nadchodzących terminach wywozu odpadów oraz dostarcza niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego sortowania odpadów:
 • terminy wywozu odpadów
 • terminy płatności
 • sposoby sortowania śmieci
 • odpowiedź na konkretne pytanie, gdzie wyrzucić daną rzecz, np. paragon, porcelanę, papier śniadaniowy
 • gra w segregację odpadów
qrkod-ecoh PODWYŻSZONA STAWKA OPŁATY
Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku segregacji śmieci, będzie płacił podwyższoną stawkę opłaty. Stawka jest dwukrotnością ustalonej miesięcznej opłaty za odpady komunalne na 1 mieszkańca bez uwzględnienia zniżek (czyli odpowiednio 62 zł lub 52 zł)

BIOODPADY I POPIÓŁ W SYSTEMIE POJEMNIKOWYM
Od 1 września 2021 r. bioodpady kuchenne i bioodpady zielone wystawiamy wyłącznie w pojemnikach. Z nieruchomości zostanie odebrana każda liczba wystawionych pojemników. Odpady wystawione w brązowych workach nie są odbierane. Odpady można również oddać bezpłatnie w PSZOK w Mateuszewie. Popiół i żużel wsypujemy do dedykowanych pojemników w kolorze szarym.

JAK OTRZYMAĆ POJEMNIK?

Wypełnij ankietę i przekaż ją do Urzędu Miejskiego w Śremie – pojemnik otrzymasz w ciągu miesiąca od złożenia informacji. 
Ankietę można pobrać ze strony odpady.srem.pl lub w Urzędzie Miejskim w Śremie, Plac 20 Października 1.
 

PSZOK - MATEUSZEWO 8
mateuszewo 
POJEMNIKI NA ZUŻYTE IGŁY I STRZYKAWKI W APTEKACH
W aptekach na terenie Śremu dostępne są pojemniki na zużyte igły i strzykawki. Pojemniki zakupiła gmina Śrem w odpowiedzi na sygnały od mieszkańców. 
Zużyte igły i strzykawki – podobnie jak przeterminowane lekarstwa – są odbierane i utylizowane na koszt gminy Śrem.
Ludzik-z-dymkiem 
 
czarny-pasek